Chuyến đến nội dung chính

[Tạm dừng/Chấm dứt] Tôi nhận được tin nhắn văn bản cho biết dịch vụ di động của tôi sẽ bị ngừng do hết thời gian lưu trú. Tôi cần phải làm gì?

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích