Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể đăng ký LG U+ bằng điện thoại mua ở nước ngoài không?

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích