Chuyến đến nội dung chính

[Thuê bao/Thay đổi] Tôi có thể đăng ký các gói trả sau, ngay cả khi tôi chỉ có số đăng ký người nước ngoài, trước khi Thẻ đăng ký người nước ngoài (ARC) của tôi được cấp không?

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích