Chuyến đến nội dung chính

[Thuê bao/Thay đổi] Tôi vẫn có thể sử dụng cùng số điện thoại khi tôi thay đổi dịch vụ trả trước của mình sang dịch vụ trả sau của U+ chứ?

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích